Els Geeris

Mensen zijn de bron van de organisatie

Advies

HRD, human resource development.
Professionalisering, duurzame arbeidsrelaties. Organisaties in beweging, interprofessionele samenwerking, T-shape professionals
Vakmanschap en professionalisering

Coaching

NLP coach
Individuele coaching trajecten
Teamcoaching


Training

Trainingsaanbod in samenwerking met
Bureau van Ingen:
Coachingsvaardigheden voor Professionals
en
NLP in petit commité